Παρέχεται η δυνατότητα ασύγχρονων συζητήσεων σε θέματα θεωρίας και διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας, της λογοτεχνίας και της αρχαίας ελληνικής.

Πέραν των φιλολόγων, οι συζητήσεις είναι ανοιχτές και στους διδάσκοντες στις άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και στους ερευνητές.

Οι συζητήσεις ταξινομούνται σε τρεις ευρύτερες κατηγορίες: στην πρώτη ανήκουν όσες διεξάγονται μετά από συγκεκριμένη εκτενή ή σύντομη εισήγηση και προέρχονται από συνεργάτες του Ηλεκτρονικού Κόμβου· στη δεύτερη όσες διεξάγονται μετά από πρόταση, με ή χωρίς εισήγηση, συμμετεχόντων στο Forum συζητήσεων· στην τρίτη κατηγορία ανήκουν οι συζητήσεις που αφορούν απόψεις και σχόλια για τον Ηλεκτρονικό Κόμβο.

Η συμμετοχή μπορεί να γίνει με ή χωρίς εγγραφή (login). Η εγγραφή ωστόσο παρέχει κάποιες επιπλέον δυνατότητες, όπως: Δυνατότητα αποστολής συνημμένων, διόρθωση του μηνύματος, ειδοποίηση μέσο e-mail αν κάποιος έχει απαντήσει στο μήνυμα σας.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή βοήθεια: keg@komvos.edu.gr