Αλλόφωνο

Ένα φώνημα μιας γλώσσας μπορεί να πραγματώνεται με δύο (ή περισσότερους) διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το φωνητικό περιβάλλον στο οποίο εμφανίζεται. Oι διαφορετικοί αυτοί τρόποι πραγμάτωσης στην ουσία είναι φθόγγοι και ονομάζονται αλλόφωνα. Έτσι, π.χ. στα νέα ελληνικά το φώνημα /k/ πραγματώνεται με δύο διαφορετικά αλλόφωνα: ουρανικό [c] πριν από [e] και [i]: καιρός [cerοs]· και υπερωικό [k] πριν από τα υπόλοιπα φωνήματα ή στο τέλος λέξης: καλός [kalοs]. Στη διεθνή πρακτική φωνητικής μεταγραφής των γλωσσών τα αλλόφωνα δηλώνονται μέσα σε αγκύλες με τα σύμβολα του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου.

 

Παραπομπές:φώνημα, φθόγγος, ουράνωση, φωνητική

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Α