Διαχρονία (της γλώσσας)

Η εξέταση της ιστορίας μιας γλώσσας (βλ. και συγχρονία).

Παραπομπές:συγχρονία (της γλώσσας)

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Δ