Επικοινωνιακή ικανότητα

Η ικανότητα του ομιλητή να χρησιμοποιεί με αποτελεσματικό και επαρκή τρόπο τον λόγο σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. Η ικανότητα αυτή δεν περιορίζεται στη βασική γλωσσική ικανότητα, δηλαδή στη γνώση του γλωσσικού συστήματος που διαθέτει κάθε φυσικός ομιλητής, αλλά και σε γνώσεις και δεξιότητες ψυχολογικής, κοινωνικοπολιτισμικής και πραγματολογικής φύσης, π.χ. χρήση του ενικού και πληθυντικού αριθμού (τύπων ευγένειας), των χαιρετισμών κλπ.

 

Παραπομπές: φυσικός ομιλητής, Λόγος/Langage

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Ε