Φωνολογία:

Ο κλάδος της γλωσσολογίας που ασχολείται με το σύστημα των φωνημάτων μιας γλώσσας και τις σχέσεις που έχουν αυτά μεταξύ τους.

Παραπομπές: φώνημα

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Φ