Γράφημα

H βασική μονάδα κάθε συστήματος γραφής, π.χ. ιδεόγραμμα στα ιερογλυφικά, συλλαβόγραμμα στα συλλαβικά συστήματα και γράμματα στα αλφαβητικά.

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Γ