Κοινή (γλώσσα)

Βλ. επίσημη γλώσσα, πρότυπη γλώσσα, νόρμα