Μ

Mεταγλώσσα

Μετακίνηση

Μετατόπιση

Μεταφορά

Μεταφραστικό δάνειο

Μετωνυμία

Μητέρα-γλώσσα

Μόρφημα

Μορφολογία