Μετατόπιση

 

Βλ. γλωσσική μετακίνηση/ μετατόπιση

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του M