Μετωνυμία

Μηχανισμός επέκτασης της γλωσσικής σήμανσης, που βασίζεται στην ανάδειξη μιας μερικής ιδιότητας για τη σήμανση μιας ομάδας πραγμάτων ή προσώπων, π.χ. ο Λευκός Οίκος "η αμερικανική κυβέρνηση", το Στέμμα "η βασιλική οικογένεια".

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του M