Μητέρα-γλώσσα

Βλ. γενετική συγγένεια γλωσσών

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του M