Ποιητική λειτουργία

 

Κατά τον Jakobson, μία από τις έξι λειτουργίες που επιτελεί η γλώσσα, νοούμενη ως πράξη επικοινωνίας. Από τους έξι συστατικούς παράγοντες της επικοινωνίας (πομπός, δέκτης, κώδικας, αντικείμενο αναφοράς, μήνυμα, αγωγός), η ποιητική λειτουργία εστιάζεται στο μήνυμα όχι ως παροχή πληροφορίας αλλά ως μορφή, στα υφολογικά δηλαδή χαρακτηριστικά του. Π.χ. σε ένα λογοτεχνικό κείμενο ή σε μια διαφήμιση η προέχουσα γλωσσική λειτουργία είναι η ποιητική, με την έννοια ότι αυτό που κυριαρχεί είναι η επιλογή της συγκεκριμένης μορφής για να μεταδοθεί η πληροφορία και όχι η πληροφορία καθεαυτή.

Παραπομπές: ύφος, γλώσσα/langue, φατική λειτουργία, αναφορική λειτουργία

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Π