Σχήμα υπερβολής

Yφολογικό μέσο που χρησιμοποιείται για να δώσει έμφαση στη σημασία μιας γλωσσικής έκφρασης, π.χ. έχω πάει χιλιάδες φορές στην Αθήνα. Συχνά αποτελεί στοιχείο που συνοδεύει μεταφορικές εκφράσεις και εντείνει την παραστατικότητά τους: τρελάθηκα

από την αγωνία μου.

Παραπομπές:μεταφορά, ύφος

 

Επιστροφή στα περιεχόμενα του Σ