Ομάδα Εργασίας Λεξικού Όρων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

:

Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

Συντονίστρια

:

Μαρία Θεοδωροπούλου

Ομάδα Εργασίας :

Μαρία Αραποπούλου

Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου

Μαρία Θεοδωροπούλου

Ελένη Μότσιου

Γιώργος Παπαναστασίου

Περικλής Πολίτης

Θεόφιλος Τραμπούλης