Πρόκειται για γλωσσάρι που στόχο έχει αφενός να επεξηγήσει γλωσσολογικές έννοιες που αναφέρονται στα διδακτικά εγχειρίδια του Γυμνασίου και του Λυκείου (π.χ. μόρφημα, ομωνυμία / πολυσημία) και αφετέρου να διευκολύνει την ανάγνωση του Εγκυκλοπαιδικού Οδηγού για τη γλώσσα. Το γλωσσάρι αυτό βρίσκεται σε άμεση σύνδεση με τον Οδηγό και τα Γένη και είδη λόγου αλλά μπορεί και να λειτουργήσει αυτόνομα.