ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Α.-Φ. Χριστίδης

 

Συντονίστρια: Μαρία Θεοδωροπούλου

 

 

 

Ομάδα εργασίας

Μαρία Αραποπούλου

 

Μαρία Θεοδωροπούλου

 

Ελένη Μότσιου

 

Γιώργος Παπαναστασίου

 

Περικλής Πολίτης

 

Θεόφιλος Τραμπούλης