ΟΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

 

1. ΛΟΓΟΣ, ΚΕΙΜΕΝΟ, ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΦΟΥΣ

1.1. Λόγος

1.2. Κείμενο και κειμενικό είδος

1.3. Επίπεδο ύφους

 

 

2. ΓΕΝΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

2.1. Γένη του λόγου

 

2.1.1. Εισαγωγή

 

2.1.2. Περιγραφή

 

2.1.3. Αφήγηση

 

2.1.4. Επιχειρηματολογία

 

2.2. Είδη του λόγου

 

2.2.1. Εισαγωγή

 

2.2.2. Ο εκφραστικός λόγος

 

2.2.3. Ο λόγος της πειθούς

 

2.2.4. Ο πληροφοριακός λόγος

 

2.2.5. Ο λογοτεχνικός λόγος