Ομάδα Εργασίας Εγκυκλοπαιδικού Οδηγού
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ
 
Συντονίστρια : Μαρία Θεοδωροπούλου
Ομάδα Εργασίας : Μαρία Αραποπούλου
Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου
Μαρία Θεοδωροπούλου
Ελένη Μότσιου
Ελένη Μπακαγιάννη
Γιώργος Παπαναστασίου
Περικλής Πολίτης
Θεόφιλος Τραμπούλης