Βιβλιογραφία

ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ, Γ. & Σ. ΜΑΝΩΛΟΠOΥΛΟΣ, επιμ., 1998. Προσεγγίσεις της γέννησης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

 

BRUNER,J. 2000. Tot Thought. The New York Review of Books 9 (Μάρτιος): 27-30.

 

CRAMER, Β. & Τ. Β. BRAZELTON. 1991.Τhe Earliest Relationship. Λονδίνο: Karnac Books.

 

COHEN-SOLAL, J. & B. GOLSE, επιμ. 1999. Au début de la vie psychique. Le développement du petit enfant. Παρίσι: Odile Jacob.

 

LEBOVICI, S. 1998. L'arbre de la vie. Eléments de la psychopathologie du bébé. Ramonville Saint-Agne: Erès.

 

ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π. 1998. Σχέσεις μητέρας παιδιού τον πρώτο χρόνο της ζωής. Αθήνα: Παπαζήσης.