Βιβλιογραφία

Ελληνική

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Δ. 1996. Εξέλιξη και μεταβολή στη γλώσσα: θεωρητικές προσεγγίσεις-προβλήματα. Διάλεξη. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Γ. 1985. Συνοπτική ιστορία της ελληνικής γλώσσας με εισαγωγή στην ιστορικοσυγκριτική γλωσσολογία. Αθήνα: χ.ε.

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΟΥ, Κ. Υπό έκδοση. Γλωσσική αλλαγή. Στο Ιστορία της ελληνικής γλώσσας: Από τις αρχές ως την ύστερη αρχαιότητα, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας/ Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών.

ΤONNET, Η. 1995. Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Αθήνα: Παπαδήμας.

Ξένη

AITCHISON, J. 1994. Language Change: Progress or Decay? 2η έκδ. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.

AITCHISON, J. 1996. The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.

AITCHISON, J. 1997. The Language Web: The Power and Problem of Words. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.

BROWNING, R. 1983. Medieval and Modern Greek. 2η έκδ. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.

CHEN, M. & W. WANG. 1975. Sound change: Actuation and implementation. Language 51:255-281.

FRÖSEN, J. 1974. Prolegomena to a Study of the Greek Language in the First Centuries A.D.: The Problem of Koine and Atticism. Ελσίνκι: χ.ε.

GREENBERG, J. 1969. Some methods of dynamic comparison in linguistics. Στο Substance and Structure of Language, επιμ. J. Puhvel. Μπέρκλεϊ: University of California Press.

HOCK, H. H. 1986. Principles of Historical Linguistics. Βερολίνο: Mouton.

HOPPER, P. J. & E. C. TRAUGOTT. 1993. Grammaticalization. Κέμπριτζ: Cambridge University Press.

JAKOBSON, R. 1949. Principes de phonologie historique. Στο Principes de phonologie, επιμ. N. S. Trubetzkoy, 315-366. Αγγλ. μτφρ. A. Keiler στο A Reader in Historical and Comparative Linguistics (Νέα Υόρκη: Holt, Rinehart & Winston, 1972).

JEFFERS, R. & I. LEHISTE. 1982. Principles and Methods for Historical Linguistics. Κέμπριτζ, Μασσαχουσέτη: The MIT Press.

KING, R. D. 1969. Historical Linguistics and Generative Grammar. Englewood Cliffs, Νιου Τζέρσεϊ: Prentice-Hall.

KIPARSKY, P. 1968. Linguistic universals and linguistic change. Στο Universals in Linguistic Theory, επιμ. E. Bach & R. T. Harms, 170-202. Νέα Υόρκη: Holt & Rinehart.

KURYLOWICZ, J. [1947] 1966. La nature des procès dits "analogiques". Στο Readings in Linguistics, επιμ. Hamp, Householder & Austerlitz, 2ος τόμ., 158-174. Σικάγο: University of Chicago Press.

LABOV, W. 1972. Sociolinguistic Patterns. Φιλαδέλφεια: University of Pennsylvania Press.

LABOV, W. 1981. Resolving the Neogrammarian controversy. Language 57:267-308.

MCCRUM, R., W. CRAN & R. MACNEIl. 1992. The Story of English. 2η έκδ. BBC Books. Λονδίνο και Βοστώνη: Faber & Faber.

MEILLET, A. [1912] 1948. L'evolution des formes grammaticales. Στο Linguistique historique et linguistique generale, 1ος τόμ., 130-148. Παρίσι: Champion.

OSTHOFF, C. H. & K. BRUGMANN. 1878. Πρόλογος στο Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der Indogermanischen Sprachen. Αγγλ. μτφρ. στο A Reader in Nineteenth Century Historical Linguistics, επιμ. W. Lehmann (Μπλούμινγκτον: Indiana University Press, 1967).

PULLUM, G. K. 1977. Word order universals and grammatical relations. Στο Syntax and Semantics, 8ος τόμ., Grammatical Relations, επιμ. P. Cole & J. Sadock, 249-277. Νέα Υόρκη: Academic Press.

SAPIR, E. 1921. Language. Νέα Υόρκη: Harcourt, Brace & World.

SAUSSURE, F. DΕ. [1915] 1959. Course in General Linguistics. Μτφρ. Από τα γαλλικά W. Baskin. Νέα Υόρκη: The Philosophical Library.

WANG, W., επιμ. 1977. The Lexicon in Phonological Change. Χάγη: Mouton.

WEINREICH, U., W. LABOV & M. HERZOG. 1968. Empirical foundations for a theory of language change. Στο Directions for Historical Linguistics: A Symposium, επιμ. W. Lehmann & Y. Malkiel, 97-195. Όστιν: The University of Texas Press.