Επιπλέον Πληροφορίες

Κείμενο 1: Pοΐδης, Ε. Tα είδωλα, 161 κ.ε., 175.  Αθήνα: Ερμής.

Κείμενο 2: Mαρωνίτης, Δ. Ν. 2000. Αρχαία ελληνική γλώσσα: Μύθοι και μυθοποίηση. Στο Δέκα μύθοι για τη γλώσσα. Πρόσωπα 21ος αιώνας. Τα Νέα 16 Σεπτεμβρίου 2000.

Κείμενο 3: Mαρία Kακριδή-Φερράρι 2000. Πλούσιες και φτωχές γλώσσες. Στο Δέκα μύθοι για τη γλώσσα. Πρόσωπα 21ος αιώνας. Τα Νέα 16 Σεπτεμβρίου 2000.

Κείμενο 4: Γλωσσικές μυθολογίες: η περίπτωση της ελληνικής. Στο Γλώσσα, πολιτική, πολιτισμός. Aθήνα: Πόλις, σελ. 80-83.