3.2.1.3  Λειτουργίες επέκτασης

 

·  Μεταγλωσσικά σχόλια

(δήλωση των γλωσσικών πράξεων του συγγραφέα του πρωτοτύπου)

 

- Το άρθρο συζητά, πραγματεύεται, ασχολείται με, έχει ως θέμα του κλπ.

 

- Αντικείμενο, θέμα του άρθρου, του βιβλίου ή της ομιλίας είναι κλπ.

 

- Ο συγγραφέας αναφέρει, παραθέτει

 

 

αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, εξηγεί, ορίζει με ακρίβεια

 

συγκρίνει, αντιπαραθέτει

 

αναλύει, επιχειρηματολογεί, αποδεικνύει, τεκμηριώνει, ανασκευάζει

 

υποθέτει, προϋποθέτει, κρίνει, εκτιμά, αξιολογεί, εγκρίνει, απορρίπτει

 

περιγράφει, αφηγείται, ταξινομεί

 

απαριθμεί, συνοψίζει

 

εξετάζει προσεκτικά / διεξοδικά, προσπερνά βιαστικά, υπαινίσσεται

 

κλπ.