3.3  Τα γλωσσικά μέσα της περίληψης συνεχούς γραπτού λόγου

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα μας απασχολήσουν τα εξής ζητήματα: πρώτον, το μήκος της περίληψης, ένα πρόβλημα που εκ πρώτης όψεως συνδέεται με τις επικοινωνιακές και τις γνωσιακές λειτουργίες της περίληψης, το εξετάζουμε όμως εδώ, μιας και το μήκος ενός κειμένου σε τελική ανάλυση καθορίζεται από γλωσσικές στρατηγικές· δεύτερον, το ύφος της περίληψης· και, τρίτον, η συνοχή της περίληψης, που αντιμετωπίζεται από μια σκοπιά μορφολογική (τα γραμματικά εργαλεία της συνοχής) και μια σκοπιά θεματική (οι θεματολογικοί δείκτες της συνοχής).