Αναδιάταξη [restructuring]

Είναι η σύνδεση πληροφοριακών στοιχείων διεσπαρμένων μέσα στο πρωτότυπο κείμενο που επιχειρείται στην πορεία μιας ανάγνωσης και η οποία οδηγεί σε ερμηνεία μη προβλέψιμη από τον συγγραφέα.