Επιδιωκόμενη συναγωγή[intendedinference]

Είναι η συγκρότηση από τον αναγνώστη του πρωτοτύπου πληροφοριακών στοιχείων που δεν απαντούν σ' αυτό αλλά ο συγγραφέας θέλει να θεωρηθούν ως δεδομένα από τους αναγνώστες.