ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:  Α.-Φ. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ

               

Συντονίστρια: Μαρία Θεοδωροπούλου

 

Σύνταξη: Περικλής Πολίτης

 

Σε συνεργασία: Μαρία Αραποπούλου
  Μαρία Θεοδωροπούλου
  Ελένη Μότσιου
  Γιώργος Παπαναστασίου
  Θεόφιλος Τραμπούλης