ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε όλο το υλικό του συγκεκριμένου φακέλου, το οποίο είναι σε μορφή pdf, επιλέξτε τον δεσμό:

"Εκτύπωση - Αποθήκευση"

Για να δείτε το περιεχόμενο του δεσμού θα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα αυτό διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html