ΔΡΑΣΗ 2
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Α. ΠΟΜΠΟΡΤΣΗΣ, Γ. ΚΑΛΛΙΡΗΣ, Χ. ΔΗΜΟΥΛΑΣ, Χ. ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ, Χ. ΜΠΛΙΑΤΣΟΥ, Δ. ΧΕΙΜΩΝΙΔΗΣ, Π. ΟΠΛΟΠΟΙΟΣ, Ε. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗΣ, Ο. ΜΑΛΤΣΙΔΟΥ, Ν. ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ, Δ. ΠΑΡΛΙΤΣΗΣ, Φ. ΣΑΚΑΛΗΣ, Χ. ΒΕΓΙΡΗΣ, Χ. ΧΡΙΣΤΑΝΑΣ, Χ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού κόμβου για την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου απαιτεί εξαιρετικώς εξειδικευμένη υλικοτεχνική υποδομή. Η απαίτηση αυτή γίνεται περίπλοκη υπόθεση, με δεδομένη την ταχύτητα εξέλιξης των τεχνολογιών και αν αναλογιστούμε την προοπτική λειτουργίας του συστήματος πολύ πέρα από το 2000. Η συγκεκριμένη δράση προϋποθέτει τη συλλογή πληροφοριών πάσης φύσεως που σχετίζονται με το θέμα (έρευνα αγοράς, δυνατότητες τεχνολογίας), αλλά και την εκπόνηση μελέτης τόσο για τη διαμόρφωση των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (hardware, software). Στόχος, λοιπόν, αυτής της δράσης είναι η παράδοση ενός άρτια εξοπλισμένου ηλεκτρονικού κόμβου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Η ομάδα εργασίας της δράσης έχει επίσης αναλάβει την υποστήριξη όλων των υπόλοιπων δράσεων σε θέματα χρήσης του αποκτημένου λογισμικού και των λογισμικών πακέτων, όπου αυτό απαιτείται (τεχνική υποστήριξη, σχεδιασμός βάσεων δεδομένων, πολυμεσικές εφαρμογές, δημιουργία σελίδων διαδικτύου).