ΔΡΑΣΗ 4
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Δ. Β. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Με τη συγκεκριμένη δράση επιδιώκεται η παροχή πολλαπλών υπηρεσιών στους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως μητρική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και ιδιαίτερα στο Λύκειο. Ειδικότερα:

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. Β. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Στόχος της υπόδρασης αυτής είναι να αποτυπώσει τον προβληματισμό γύρω από το θέμα της αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία του μαθήματος της μητρικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό διεξάγεται διεθνής επιστημονική ημερίδα στις 23 Οκτωβρίου 1999 (αίθουσα τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.). Τα πρακτικά της ημερίδας θα τοποθετηθούν στον κόμβο και θα τεθούν στη διάθεση των διδασκόντων.

 

FORUM ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ.Β. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Προβλέπεται η δυνατότητα συζητήσεων on line μεταξύ εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων σε θέματα που άπτονται της θεωρίας και πράξης της γλωσσικής διδασκαλίας. Οι συζητήσεις θα διεξάγονται μετά από συγκεκριμένες εισηγήσεις.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΟΜΒΟΥΣ (SITES)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. Β. ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Αξιολογούνται, μετά από έρευνα στο internet, διεθνείς και ελληνικοί ηλεκτρονικοί κόμβοι, οι οποίοι παρέχουν στους διδάσκοντες τη μητρική γλώσσα χρήσιμες πληροφορίες και επιμορφωτικό υλικό . Για κάθε παραπομπή θα υπάρχει σύντομη περιγραφή του υλικού, το οποίο θα μπορεί ο διδάσκων να βρει στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Β. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Ε. ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ

Στον ηλεκτρονικό κόμβο ετοιμάζεται ήδη και η έκδοση περιοδικού υψηλού επιστημονικού κύρους, με αποκλειστικό προσανατολισμό στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας. Το ηλεκτρονικό περιοδικό με το όνομα "Γλωσσικός Υπολογιστής" θα εκδίδεται δύο φορές τον χρόνο. Το πρώτο τεύχος θα κυκλοφορήσει τον Νοέμβριο του 1999 (www.Greeeklanguage.gr)

 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Σ. ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ

Για να γεφυρωθεί η απόσταση μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει διεξαχθεί έρευνα, η οποία έχει εντοπίσει πανελληνίως τις πανεπιστημιακές σχολές και τα τμήματα εκείνα που προσφέρουν μαθήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Το υλικό θα εκτίθεται στον Ηλεκτρονικό Κόμβο.

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Χ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ

Στο πλαίσιο της υποδράσης αυτής θα δημιουργηθεί ηλεκτρονικό αρχείο με διδακτικές δοκιμές, οι οποίες θα είναι ταξινομημένες κατά τάξη και κατά κεφάλαιο και θα αφορούν στο μάθημα "Έκθεση - Έκφραση". Τα "σχέδια" αυτά θα αποτελούν διδακτικές προτάσεις, που θα δίνουν στους διδάσκοντες ερεθίσματα για διδακτικό προβληματισμό. Παράλληλα, θα δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εκθέτουν και να συζητούν τις δικές τους εναλλακτικές διδακτικές προτάσεις.