Ομάδα εργασίας
Επιστημονικός υπεύθυνος-συντονιστής: Σωφρόνης Χατζησαββίδης
Συνεργάτες: Aγαθοκλής Χαραλαμπόπουλος
Eλένη Γεωργακοπούλου
Αθανάσιος Γρηγοριάδης
Aθανάσιος Δόδης
Μαρία Καναβούρα
Έφη Κηπουροπούλου
Λαμπρινή Κουφάκη
Σωτηρία Λυκοπούλου
Όλγα Μούσιου
Κωνσταντίνος Ντίνας