Συγκεντρώνονται οι νεοελληνικές μεταφράσεις έργων της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας.

Ο μηχανισμός αναζήτησης των βιβλιογραφικών αναφορών λειτουργεί βάσει: του γραμματειακού γένους/είδους του αρχαίου έργου, του ονόματος του συγγραφέα και του τίτλου του έργου, του ονόματος του μεταφραστή, της γλώσσας, του τρόπου και του χρόνου σύνταξης της μετάφρασης.

Για κάθε βιβλιογραφική αναφορά καταγράφονται: τα βιβλιογραφικά στοιχεία, εκδοτικές πληροφορίες, δείγματα μεταφραστικής εφαρμογής και οι θεωρητικές αρχές του μεταφραστή.