Ανθολόγιο μελετών για τη μετάφραση
Επιμέλεια: Τ. Γιάννου