ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Για να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε το περιεχόμενο κάποιου από τα κείμενα της συγκεκριμένης ενότητας, το οποίο είναι σε μορφή pdf, επιλέξτε τον αντίστοιχο δεσμό του από αυτούς που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Για να δείτε το περιεχόμενο του δεσμού θα πρέπει να έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας. Το πρόγραμμα αυτό διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση:
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html