Καταγράφεται η θεωρητική και εφηρμοσμένη βιβλιογραφία για την ενδογλωσσική μετάφραση (και, γενικότερα, τη μετάφραση των κλασικών γλωσσών).

Το βιβλιογραφικό υλικό είναι αποδελτιωμένο με τέτοιον τρόπο, ώστε ο χρήστης να μπορεί εύκολα να επισημαίνει τα έργα που τον ενδιαφέρουν, και να βρίσκει ποικίλα θεωρητικά και πρακτικά ερεθίσματα για γόνιμο προβληματισμό.

Η ταξινόμηση της βιβλιογραφίας γίνεται βάσει αλφαβητικών και θεματικών καταλόγων, που δεν είναι οριστικοί, αλλά σταδιακά εξειδικεύονται, εμπλουτίζονται και συμπληρώνονται.