Ευρωπός

Η Ευρωπός, στα δυτικά του Αξιού, κατείχε μια θέση που της παρείχε τη δυνατότητα να έχει τον οικονομικό έλεγχο βορρά-νότου, ενδοχώρας-παραλίων. Εξάλλου, τα διάσπαρτα όστρακα αγγείων στην επιφάνεια του εδάφους της, ανάμεσά τους και μυκηναϊκά, αποδεικνύουν μια πρώιμη ανάπτυξη της θέσης στον τομέα του εμπορίου με τη νότια Ελλάδα. Για μια τέτοια πόλη είναι φυσικό η παράδοση να επιφυλάσσει μια μυθολογική απαρχή που να αναδεικνύει και την παλαιότητά της.

Σύμφωνα με τον Στέφανο Βυζάντιο, ο Εύρωπος ήταν ένας από τους γιους του Μακεδόνα, τον οποίο απέκτησε από την Ωρείθυια, κόρη του Κέκροπα, του πρώτου και αυτόχθονα μυθικού βασιλιά των Αθηνών ή του γιου του ιδρυτή της Αθήνας Ερεχθέα. Ο επώνυμος λοιπόν ιδρυτής της πόλης, γιος ενός αυτόχθονα της μακεδονικής γης, του Μακεδόνα, ή με στενούς συγγενικούς δεσμούς με την κάτω του Ολύμπου Ελλάδα, παντρεύεται την κόρη ενός άλλου αυτόχθονα, της αττικής γης αυτή τη φορά. Επομένως, η μυθολογική παράδοση για τις απαρχές της πόλης της Ευρωπούκινείται προς την κατεύθυνση της συγγένειας των Μακεδόνων με τους Έλληνες της Νότιας Ελλάδας. Ο Στέφανος Βυζάντιος παραδίδει και το εθνικό όνομα των κατοίκων, «Ευρωπαίος» και όχι «Ευρώπιος».

Εικόνες »Χάρτες: Ευρωπός