Χαλάστρα

Για τη Χαλάστρα, στην ανατολική όχθη του Αξιού (σημερινός Ά. Αθανάσιος), με ίχνη κατοίκησης από το 3000 π.Χ. έως τον πρώτο αι. π.Χ., ο Στέφανος Βυζάντιος παραδίδει ότι ονομάστηκε έτσι από την ομώνυμη νύμφη.

Εικόνες »Χάρτες: Χαλάστρα