Κρουσίδα

Για την Κρουσίδα, ο Στέφανος Βυζάντιος παραδίδει ότι έλαβε το όνομά της «από Κρούσσιος υιού του Μύγδονος». Ο μύθος αυτός για τη συγγένεια των προσώπων αντανακλά ίσως τη σχέση μεταξύ Κρουσίδας και Μυγδονίας.

Εικόνες »Χάρτες: Κρουσίδα