Ουρανούπολη

Θα μπορούσε κανείς να συσχετίσει το όνομα της Ουρανούπολης με την εκτεταμένη στη  Μακεδονία λατρεία της Αφροδίτης. Ωστόσο, καμία γραπτή πηγή δεν συνδέει την πόλη με τη θεά ούτε τον ιδρυτή της, τον αδελφό του Κασσάνδρου, Αλέξαρχο, ο οποίος ταύτιζε τον εαυτό του με τον Ήλιο, ονόμασε μάλιστα τους κατοίκους της πόλης Ουρανίδες και Ηλιοκρείς, από το ήλιος και κρέας, σώμα, άνθρωποι δηλαδή φτιαγμένοι από το σώμα του Ήλιου. Την ονομασία αυτή θα μπορούσαμε να τη συσχετίσουμε με τη λατρεία του Ήλιου, είτε ως Απόλλωνα-Ήλιου, όπως συνηθιζόταν στους Έλληνες που θεωρούσαν τη λατρεία των ουρανίων σωμάτων βαρβαρική υπόθεση, είτε ως Ήλιου την περίοδο αμέσως μετά την εκστρατεία του Αλεξάνδρου και τη διείσδυση ανατολικών θρησκευτικών δοξασιών, αλλά και σε μια εποχή (4ος αι. π.Χ.) που η επιστημονική και φιλοσοφική σκέψη τόνισε την κοσμολογική σημασία του Ήλιου. Πάντως, και στην περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η ταυτόχρονη αξιοποίηση νέων δεδομένων με παλιές παραδόσεις, δεδομένου ότι ο ήλιος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον μύθο του Περδίκκα, πρώτου βασιλιά της Μακεδονίας, και αποτελεί το έμβλημα του βασιλικού οίκου. [Αστέρι 1, 2]

Για την Ουρανούπολη βλ.:

http://media.yen.gr/atlas/thesi.asp?idthesis=50.

Εικόνες »Χάρτες: Ουρανούπολη