Αλιάκμονας

Ο θεός του ποταμού της Μακεδονίας Αλιάκμονας ήταν γιος του Ωκεανού και της Τηθύος. Με το ίδιο όνομα παραδίδεται ποταμός κοντά στην Τίρυνθα, με τον οποίο δεν πρέπει να συγχέεται.

Εικόνες »Χάρτες: Αλιάκμονας