Άθως

Το όρος Άθως ονομάστηκε από τον Γίγαντα Άθω, ο οποίος κατά τη Γιγαντομαχία έρριξε το βουνό εναντίον των θεών σαν να ήταν μια μικρή πέτρα (Στέφανος Βυζάντιος).

Εικόνες »Χάρτες: Άθως