Άλλοι θεοί

Στη Μακεδονία λατρεύονται και άλλοι θεοί. Ο Απόλλωνας, η κυριότερη θεότητα στη Βοττική όπως φαίνεται από τα νομίσματα της περιοχής κατά τον 4ο αι. π.Χ., η Αθηνά, η Άρτεμη, η Δήμητρα, η  Αφροδίτη, ο Ερμής, ο Ασκληπιός –η λατρεία του οποίου οφείλεται στο ενδιαφέρον των βασιλέων της χώρας για την ανάπτυξη της ιατρικής, ως ένδειξη φροντίδας για τους υπηκόους τους, κυρίως όμως για τον στρατό–, ο θεραπευτής δαίμονας Δάρρων [Μακεδονία 16], η Βαυώ. Η λατρεία τους είναι γνωστή από ιερά, επιγραφές και άλλα στοιχεία.Δεν θα ήταν λοιπόν παράλογο να υποθέσουμε ότι οι σχετικοί με αυτούς μύθοι θα ήταν γνωστοί, τουλάχιστον στους φορείς της εξουσίας, στους οποίους η επίσημη ελληνική θρησκεία εμφανίζεται δεδομένη. 

Εικόνες »Χάρτες: Άλλοι θεοί