Φοίνικες

Στη μυθολογία του χώρου ανιχνεύονται και φοινικικά στοιχεία: στη λατρεία του Ηρακλή στη Θάσο ύστερα από την έλευση των Φοινίκων στο νησί, στην έλευση του Κάδμου, γιου του Αγήνορα, βασιλιά των Φοινίκων, στη Σαμοθράκη, στην πιθανή σχέση της λατρείας των Καβείρων με φοινικικές θαλάσσιες θεότητες, που οι Φοίνικες έβαζαν ως ακρόπρωρα στα καράβια τους. Ωστόσο, ο Ηρακλής, στα πλαίσια της  εκπολιτιστικής δράσης του προς την κατεύθυνση του δικαίου, της ευνομίας, του ορθολογισμού και της κοινής αρετής, δηλαδή προς τις ελληνικές αρχές όπως αυτές εκφράζονται με το ολυμπιακό πάνθεο, εξοβελίζει φοινικικά, ή άλλα, στοιχεία με γνωστές στους Έλληνες παραδόσεις (λ.χ. στη Θάσο με την τοποθέτηση στην εξουσία δύο Μινωιτών). Ακόμη και οι φοινικικής προέλευσης προστάτες των ναυτικών Κάβειροι υποτάσσονται στην υπηρεσία των Μεγάλων, και με διευρυμένες ιδιότητες και εξουσίες, θεών της Σαμοθράκης (Σουέρεφ – Μήττα, 2001, 529-545).

Εικόνες »Χάρτες: Φοίνικες