Ορφισμός

Και ο ορφισμός κινείται μεταξύ Θράκης και Μακεδονίας. Ωστόσο, ο θάνατος και η ταφή του Ορφέα ανήκουν στον μακεδονικό χώρο, ενώ η εξέλιξη του μύθου του και η λατρεία του ως ήρωα στα Λείβηθρα και το Δίον, με τον περιορισμό των ιδιοτήτων του ως προφήτη, εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες που εναγκαλίζονται, μετασχηματίζοντάς τες, λατρείες πλατιά διαδεδομένες. Πάντως, η κυριαρχία του διονυσιασμού και του ορφισμού στον μακεδονικό και τον θρακικό χώρο αιτιολογείται και από τον πρωτογονισμό των κοινωνιών που καθυστέρησαν στην πολιτιστική εξέλιξη.

Εικόνες »Χάρτες: Ορφισμός