Εχέδωρος/Γα(λ)λικός/Γαλυκός

Για τη μετονομασία του ποταμού σε Γαλικό (Γαλλικό και Γαλυκό) υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Η πρώτη το αποδίδει στον τρόπο με τον οποίο οι ντόπιοι συνέλεγαν τον χρυσό από τα νερά του ποταμού, έριχναν, δηλαδή, .

Η μετονομασία του ποταμού σε Γαλλικό (Γαλικό ή Γαλυκό) εικάζεται ότι σχετίζεται με τη διαδικασία συνέλεξης του χρυσού από τον ποταμό, κατά την οποία οι ντόπιοι έριχναν κουρεμένες γιδοπροβιές στα νερά του ποταμού. στο κοντό τρίχωμα αγκιστρώνονταν τα ψήγματα του πολύτιμου μετάλλου. Και τούτο διότι το δεύτερο συνθετικό της λέξης Γαλ(λ)ι(υ) θεωρείται ότι προέρχεται από την ομηρική λέξη «κας» («κώεα» στον πληθυντικό αριθμό), που δηλώνει το δέρμα των προβάτων («κς» είναι ο μεταγενέστερος συνηρημένος τύπος) (Ιλιάδα, Ι 661. Οδ., ψ 180). Αλλά και μετά τον Όμηρο η λέξη χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το χρυσόμαλλο δέρας που ο Ιάσονας μετέφερε στην Κολχίδα ( (Πίνδ. Π, 4.411. Ηρόδ. 7.193. Μίμνερμ. 11. Θεόκρ. 13.16), ενώ το υποκοριστικό «κώδιον» δηλώνει τη δορά του προβάτου μαζί με το έριο, το οποίο χρησιμεύει ως στρώμα (Αριστοφ. Ιππ. 400. Βάτρ. 1478. Πλάτ., Πρωτ. 315D).
Κατά άλλους, η μετονομασία του ποταμού οφείλεται στους Γαλάτες, οι οποίοι εποίκισαν την περιοχή κατά την περίοδο της ρωμαιοκρατίας, ή στην προσπάθεια των ντόπιων να τους εξευμενίσουν, όταν οι Γαλάτες επέδραμαν στη Μακεδονία το 279 π.Χ.