Γλαύκος

Ο Γλαύκος υπήρξε ψαράς που μεταβλήθηκε σε θεό της θάλασσας, γιατί έφαγε ένα χόρτο, «και προλέγει μέχρι τώρα στους ανθρώπους τα μέλλοντα. [...] όσοι ταξιδεύουν στη θάλασσα διηγούνται κάθε χρόνο πολλά για τη μαντική του Γλαύκου» (Διόδωρος Σικελιώτης Σ., 4, 48). Βλ. και Πινδ., Πυθιόνικος IV, 156 και Απολλ., 3, 3· ο Παυσανίας μάλιστα παραδίδει ότι ο Αισχύλος συνέθεσε δράμα σχετικά με τον Γλαύκο (9, 22.5).