Κασσάνδρεια [Χάρτης 1]

Πρόκειται για την αρχαία Ποτίδαια, που ιδρύθηκε γύρω στο 600 π.X. από Kορινθίους αποίκους. Ερημώθηκε το 356 π.X. από τον Φίλιππο B' και επανιδρύθηκε από τον Kάσσανδρο το 316/5 π.X., οπότε και μετονομάστηκε σε Κασσάνδρεια. Στον ισθμό που συνδέει τη χερσόνησο της Κασσάνδρας με τη Χαλκιδική ανοίχθηκε, ίσως από τον Kάσσανδρο, διώρυγα (μήκους 1.250 μ. πλάτους 40 μ., βάθους 8 μ.) για να διευκολύνει τη ναυσιπλοΐα.