Λυκάονας

Σύμφωνα με τις αρχαίες παραδόσεις ο Λυκάονας, γιος του Πελασγού, ίδρυσε την πρώτη πόλη, τη Λυκόσουρα, και υπήρξε γενικά γενάρχης αρκαδικών πόλεων και αποικιών. Από πολλές γυναίκες γέννησε πενήντα παιδιά και μία θυγατέρα την Καλλιστώ, που ακολουθούσε τη θεά Άρτεμη. (Απολλοδ. 3.96). Οι γιοι του μιμήθηκαν το παράδειγμά του ιδρύοντας ο καθένας και από μία πόλη (ο Μαίναλος το Μαίναλο, ο Μαντινεύς τη Μαντινεία, ο Ορχομενός τον Ορχομενό, ο Πάλλας το Παλλάντιο, ο Τεγεάτης έδωσε το όνομά του στην περιοχή της Τεγέας, ο Τραπεζούς έκτισε την Τραπεζούντα, ο Φίγαλος την Φιγαλία κλπ.). Μερικοί από τους γιους του Λυκάονα έφυγαν σε άλλους τόπους και εκεί ίδρυσαν πόλεις. Ο Θεσπρωτός πήγε στην Ήπειρο, όπου έγινε γενάρχης των Θεσπρωτών και έδωσε το όνομά του στην περιοχή, ο Μακεδόνας πήγε ακόμα πιο βόρεια και ίδρυσε το έθνος των Μακεδόνων, ο Φθίος ίδρυσε τη Φθιώτιδα κ.ο.κ.