Πάλλαντας

Δεν πρόκειται για τον Τιτάνα Πάλλαντα (Απολλόδωρος 2.2 και 4) αλλά για τον Γίγαντα, πατέρας, σύμφωνα με ορισμένους συγγραφείς, της Αθηνάς, που επιχείρησε να τη βιάσει.