Πελασγός

Με το όνομα αυτό αναφέρονται πολλοί ήρωες των Πελασγών, οι οποίοι κατέλαβαν την Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία. Οι Πελασγοί θεωρούνταν λαός, η αρχή των οποίων χάνεται στους μυθικούς χρόνους.