Λυκόφρων Αλεξάνδρα 1236-1239
Όστις πρώτον μεν την νυν Αίνου πόλιν Μακεδονίας καλουμένην οικήσει παραγενόμενος ο Αινείας Μακεδονίας όρους παρά την εξοχήν Λαφύστιος ο Διόνυσος από τόπου εξ ου Λαφυστίας λέγει τας Βακχικάς τας κέρατα φορούσας γυναίκας Βάκχας εκ πόλεως, ή όνομα τόπου Μακεδονίας. (Λυκόφρων Αλεξάνδρα 1236-1239 [E. Sheer])